STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Agronomija/
Augalų biologija ir selekcija/
Augalų biotechnologija/
Maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Želdininkystė/
Žemės ūkio technologijos ir vadyba/