STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Hidrotechninės statybos inžinerija/
Žemėtvarka/
Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos/