STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2016-2017/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/
Biomasės inžinerija/
Transporto mašinu inžinerija/
Tvarioji energetika/
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Žemės ūkio mechanikos inžinerija/