STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2016-2017/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Atsinaujinančių energijos išteklių inzinerija/
Sumanioji gyvulininkystė/
Transporto inžinerija/
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Žemės ūkio mechanikos inžinerija/