STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2016-2017/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Žemės ūkio verslo vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/