STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2016-2017/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Verslo logistika/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/