STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2016-2017/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Apskaita ir finansai/
Inovatyvaus ūkininkavimo vadyba/
Kaimo plėtros administravimas/
Kultūros ir turizmo vadyba/
Logistika ir prekyba/
Taikomoji ekonomika ir verslo analizė/