STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Transporto mašinu inžinerija/
Studijų dalykų aprašai/