STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Agronomija/Studijų dalykai/
Agrocenozių_produktyvumo_modeliavimas_AFADM014.pdf
Agroekosistemų_tvarumas_AFADM001.pdf
Alternatyvioji_augalininkystė_AFŽMM004.pdf
Alternatyvioji_daržininkystė_AFSDM05.pdf
Antropogeninės_veiklos_poveikis_aplinkai_AFADM023.pdf
Augalų_agrobiologinis_potencialas_AFŽMM001.pdf
Augalų_genetinės_įvairovės_didinimas_biotechnologiniais_metodais_AFBBM005.pdf
Augalų_ir_aplinkos_chemija_MEAEM021.pdf
Augalų_parazitologija_AFBBM013.pdf
Augalų_patologija_AFBBM015.pdf
Dirvožemio_dangos_vertinimas_AFADM013.pdf
Dirvožemio_degradacija_ir_apsauga_AFADM016_.pdf
Dirvožemio_fizika_ir_derlingumas_AFADM020.pdf
Dirvožemio_ištekliai_ir_GIS_AFADM021.pdf
Ekologinis_žemės_ūkis_AFADM006.pdf
Inovacijos_žemės_ūkyje_AFŽMM033.pdf
Integruota_augalu_apsauga.pdf
Intensyvioji_ sodininkystė_AFZMM002.pdf
Konsultavimo_metodologija_AFŽMM006.pdf
Mokslinio_tyrimo_planavimas_ir_analizė_AFADM002.pdf
Mokslinis tiriamasis darbas I_AFADM018.pdf
Mokslinis tiriamasis darbas II_AFADM019.pdf
Mokslinių_tyrimų_praktika_AFADM022.pdf
Specialioji_selekcija_ir_sėklininkystė_AFŽMM005.pdf
Tręšimo_sistemų_analizė_AFADM015.pdf