STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/