STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/
Agronomija/
Maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Želdininkystė/
Žemės ūkio technologijos ir vadyba/