STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/
Apskaita ir finansai/
Kaimo plėtros administravimas/
Profesijos edukologija/
Verslo logistika/
Žemės ūkio ekonomika/
Žemės ūkio verslo vadyva/