STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Kaimo plėtros administravimas/Koordinuojantys dėstytojai/
Alekneviciene_Vilija_CV.pdf.pdf
Alvydas_Aleksandravicius_CV.pdf
Atkociuniene_Vilma_CV.pdf
Caplikas_Jonas_CV.pdf.pdf
Kiausiene_Ilona_CV.pdf
Marcinkeviciute_Lina_CV.pdf
Pakeltiene_Rasa_CV.pdf
Vaznoniene_Gintare_CV.pdf
Vitunskiene_Vlada_CV.pdf.pdf