STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Kaimo plėtros administravimas/Studijų dalykai/
Administracinė_teisė_EVVKM007.pdf
Administravimo_informacinės_sistemos_EVVKM013.pdf
Baigiamasis_darbas_EVBDM004.pdf
Inovacijų_praktika_EVIPM003.pdf
Institucinių_pokyčių_vadyba_EVVKM008.pdf
Kaimo_vystymo_strateginė_vadyba_EVVKM006.pdf
Konsultavimo_teorijos_ir_metodai_EVVKM010.pdf
Mokslinis_tiriamasis_darbas 1_EVMTM104.pdf
Mokslinis_tiriamasis_darbas_2_EVMTM204.pdf
Socialinių_programų_ir_paslaugų_vadyba_EVVKM011.pdf
Taikomieji_tyrimai_EVTTM004.pdf
Taikomoji_ekonometrija_EVEAM006.pdf
Valdymo_sprendimų_modeliavimas_EVVKM001.pdf
Verslo_strateginė_vadyba_EVVKM027.pdf
Viešojo_administravimo_teorijos_EVVKM002.pdf
Žmogiškųjų_išteklių_vadyba_EVVKM005.pdf