STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Apskaita ir finansai/
Kaimo plėtros administravimas/
Kultūros ir turizmo vadyba/
Logistika ir prekyba/