STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Miškų ir ekologijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Laukinių gyvunų ištekliai/Studijų dalykai/
Augalų_įvairovė_ir_apsauga_MEAEM027.pdf
Biotechnija_bei_laukinių_gyvūnų_ligos_ir_parazitai_MEMBM022.pdf
Darnus_miško_ūkio_vystymasis_MEAEM039.pdf
Daugiamatės_statistikos_metodologija_MEMMM027.pdf
Gamtotvarka_MEAEM038.pdf
Gyvūnų_ekologija_ir_etologija_MEMBM019.pdf
Ichtiologija_ir_akvakultūra_MEAEM020.pdf
Konfliktų_valdymas_KEFPM008.pdf
Konsultavimo_metodologija_MEMBM047.pdf
Laukiniu_gyvunu_populiaciju_valdymas_MEMBM026.pdf
Laukinių_gyvūnų_prekių_mokslas_MEMBM023.pdf
Laukinių_gyvūnų_tyrimo_metodologija _MEMM018.pdf
Medžioklinė_kinologija_MEMBM021.pdf
Medžioklinė_teriologija_ir_ornitologija_MEMBM020.pdf
Medžioklėtvarka_ir_medžioklės_technologija_MEMBM024.pdf
Miško_ekosistemų_ dinaminis_ tvarumas_MEMBM045.pdf
Mokslinių_tyrimų_planavimas_ir_organizavimas_MEMMM026.pdf
Profesijis_edukologija_KEFPM028.pdf
Rekreacinė_miškininkystė_ir_parkotyra_MEMBM041.pdf
Sausumos_ekosistemų_įvairovė_ir_apsauga_MEAEM025.pdf
Stuburinių_gyvūnų_įvairovė_ir_apsauga_MEMBM046.pdf
Taikomoji_genetika_ir_biotechnologijos_MEMBM033 .pdf