STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Miškų ir ekologijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Medienos mokslas ir prekyba/Studijų dalykai/
Augalų_biologija_AFBBB060.pdf
Aukštoji_matematika_ir_tikimybių_teorija_MFITB025.pdf
Baigiamasis_darbas_MEMMB070.pdf
Darbo_psichologija_KEFPB010.pdf
Darbo_teisė_MEMMB081 .pdf
Dendrologija_MEMBB089.pdf
Dendrometrija_MEMMB053.pdf
Dirvotyra_AFADB038.pdf
Filosofija_ir_socialinės_teorijos_KEFPB017.pdf
Finansų_ir_apskaitos_pagrindai_EVEAB303.pdf
Geomatika_MEMMB054.pdf
Geomatikos_pagrindų_ir_dendrometrijos_mokomoji_praktika _MEMMB067.pdf
Komunikavimas_ir_retorika_EVVKB075.pdf
Kraštovaizdžio_ekologija_MEMBB094.pdf
Medienos_ gaminių_ marketingas_MEMMB074.pdf
Medienos_ pjovimo_technologijos_ MEMMB060.pdf
Medienos_ plokščių_ir_celiuliozės_gamybos_technologijos_MEMMB065.pdf
Medienos_apdailos_ir_nanotechnologijos_MEMMB084.pdf
Medienos_džiovinimo_mirkymo_ir_klijavimo_technologijos_MEMMB061.pdf
Medienos_inžinerija_ir_statybos_pagrindai_MEMMB062.pdf
Medienos_perdirbimo_ kompleksinė_ praktika_MEMMB069.pdf
Medienos_ruošos_technologijos_MEMMB065.pdf
Medienotyra_MEMMB082.pdf
Medynų_formavimas_įvairios_paskirties_miškuose_MEMBB093.pdf
Medžioklės_pagrindai_MEMBB095.pdf
Miškininkystės_kompleksinė_praktika_MEMMB068.pdf
Miško_atkūrimas_ir_įveisimas_MEMBB097.pdf
Miško_bioenergetika_MEMMB063.pdf
Miško_biologijos_mokomoji_praktika_MEMBB098.pdf
Miško_ekologija_MEMBB091.pdf
Miško_genetika_ir_biotechnologijų_pagrindai_MEMBB096.pdf
Miško_ir_medienos_apsauga_MEMMB078.pdf
Miško_išteklių_ir_anglies_apskaita_MEMMB072.pdf
Miško_logistika_MEMMB064.pdf
Miško_našumas_ir_medynų_formavimas_MEMMB058.pdf
Miško_politika_ir_teisė_MEMMB076.pdf
Miško_prekių_mokslas_MEMMB066.pdf
Miško_rekreacija_MEMBB092.pdf
Miško_sektoriaus_vadyba_ir_ekonomika_MEMMB075.pdf
Miško_sektoriaus_įmonių_planavimo,_apskaitos_ir_finansų_praktika_EVEAB414.pdf
Miško_žvėrių_ir_paukščių_biologija_MEMBB090.pdf
Miškotvarka_MEMMB059.pdf
Miškų_būklės_kontrolė_MEMBB100.pdf
Mokslinės_ir_technologinės_kūrybos_pagrindai_MEMMB057.pdf
Neorganinė_ir_medienos_chemija_MEAEB098.pdf
Nuotoliniai_ metodai_MEMMB055 .pdf
Profesinės_ veiklos_ praktika_MEMMB070.pdf
Projektu_valdymas_EVVKB323.pdf
Psichologija_KEFPB030.pdf
Specialybes_kalba_KEKAB024.pdf
Specialybės_ prancūzų_kalba_KEKAB026.pdf
Specialybės_anglų_kalba_KEKAB025.pdf
Specialybės_vokiečių_kalba_KEKAB027.pdf
Sprendimų_paramos_sistemos_MEMMB079.pdf
Svetimkraščių_medžių_mediena_MEMMB071.pdf
Tartautinės_žaliavinės_medienos_ir_medienos_gaminių_rinkos_MEMMB080.pdf
Verslininkystė_EVVKB700.pdf
Verslo_anglų_kalbos_pagrindai_KEKAB001.pdf
Verslo_aplinka_Europos_Sąjungoje_EVVKB990.pdf
Verslo_prancūzų_kalbos_pagrindai_KEKAB002.pdf
Verslo_vokiečių_kalbos_pagrindai_KEKAB003.pdf
Žmogaus_sauga_IFISB113.pdf