STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Miškų ir ekologijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Miškininkystė/Studijų dalykai/
Agronomijos_pagrindai_AFADB010.pdf
Augalų_biologijos_ir_dendrologijos_praktika_MEMBB015.pdf
Aukštoji_matematika_ir_tikimybių_teorija_MFITB009.pdf
Bendoji_ekologija_ir_aplinkos_apsauga_MEAEB020.pdf
Biotechnologijų_ pagrindai_miškininkystėje_MEMBB020.pdf
Dendrologija_MEMBB002.pdf
Dirvotyra_AFADB019.pdf
Ekologinė_miškininkystė_MEMBB023.pdf
Filosofija_KEFPB012.pdf
Geomatikos_ pagrindai_MEMMB003.pdf
Informatika_MFITB034.pdf
Medynų_formavimas_ir_kirtimai_MEMBB014.pdf
Medynų_formavimas_įvairios_paskirties_miškuose_MEMBB024.pdf
Miškininkystės kompleksinė praktika_2_MEMBB018.pdf
Miškininkystės_kompleksinė_praktika_1_MEMBB103 .pdf
Miško_ politikos_ir_teisės_ pagrindai_MEMMB008.pdf
Miško_ prekių_ mokslas_MEMMB007.pdf
Miško_ ūkio_ valdymas_MEMMB009.pdf
Miško_apsauga_MEMBB012.pdf
Miško_atkūrimas_ir_įveisimas_MEMBB009.pdf
Miško_ekologija_MEMBB011 .pdf
Miško_eksploatacija_MEMMB012.pdf
Miško_hidromelioracija_ir_keliai_VŽVIB039 .pdf
Miško_medžių_genetika_ir_sodmenų_ išauginimo_technologijos_MEMBB008.pdf
Miško_ūkio_kompiuterika_MEMMB006.pdf
Miško_ūkio_technika_IFISB057.pdf
Miško_žvėrių_ir_paukščių_biologija_MEMBB010.pdf
Miškotvarka_MEMMB011.pdf
Mokslinės_ir_technologinės_kūrybos_pagrindai_MEMMB002 .pdf
Motorizuotos_medžiapjūtės_technologijos_MEMMB005.pdf
Pelkinė_miškininkystė_MEMBB021.pdf
Plantacinė_miškininkystė_MEMBB022 .pdf
Profesinės_veiklos_praktika_MEMBB019.pdf
Psichologija_KEFPB030.pdf
Specialioji_fizika_MFITB068.pdf
Specialybės_anglų_kalba_(C1 – 5 lygis).pdf
Specialybės_prancūzų_kalba_(C1-5lygis).pdf
Specialybės_vokiečių_kalba_(C1-5 lygis).pdf
Verslo_anglų_kalbos_pagrindai_(B2 – 4 lygis).pdf
Verslo_prancūzų_kalbos_pagrindai_(B2 – 4 lygis).pdf
Verslo_vokiečių_kalbos_pagrindai_(B2 – 4 lygis).pdf
Visuomenės_raida_KEFPB044.pdf
Žmogaus_sauga_IFISB060.pdf