STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Miškų ir ekologijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Miestų ir rekreacinė miškininkystė/Studijų dalykai/
Augalų_biologijos_ir_dendrologijos_praktika_MEMBB063.pdf
Aukštoji_matematika_ir_tikimybių_teorija_MFITB010.pdf
Bendroji_ekologija_ir_aplinkos_apsauga_MEAEB020.pdf
Daugiatikslis_medynu_formavimas_MEMBB059.pdf
Daugiatikslis_miško_atkūrimas_ir_įveisimas_MEMBB058.pdf
Dendrologija_MEMBB050.pdf
Dendrometrija_MEMMB004.pdf
Dirvotyra_AFADB019.pdf
FIlosofija_KEFPB012.pdf
Geomatikos_pagrindai_MEMMB003.pdf
Geomatikos_pagrindu_ir_dendrometrijos_mokomoji_praktika_MEMMB013.pdf
Informatika_MFITB039.pdf
Infrastruktūros_želdiniai_MEMBB070.pdf
Kompiuterinė_grafika_želdynų_projektavime_MEMBB052.pdf
Kompleksinė_praktika_MEMBB064.pdf
Kraštovaizdžio_architektūra_MEMBB051.pdf
Melioracijos_ir_keliu_statybos_technologijos_VŽVIB041.pdf
Miestų_planavimas_MEMBB071.pdf
Misko_ bioenergetika_MEMMB036.pdf
Misko_ukio_kompiuterika_MEMMB035.pdf
Misku_ukio_ekonomika_MEMMB031.pdf
Miško_ ūkio_ir_parkų_valdymas_MEMMB029.pdf
Miško_ir_želdynų_teisė_MEMMB027.pdf
Miško_naudojimas_MEMMB025.pdf
Miško_želdynų_apsauga_MEMBB056.pdf
Miškotvarka_MEMMB028.pdf
Mokslinės_ir technologinės_kūrybos_pagrindai_MEMMB052.pdf
Parkų_priežiūros_technologijos_IFISB058doc.pdf
Parkų_projektavimas_ir_priežiūra_MEMBB062.pdf
Privatus_misko_verslas_MEMMB032.pdf
Profesines_veiklos_praktika_MEMBB065.pdf
Psichologija_KEFPB030.pdf
Rekreacinių_teritorijų_planavimas_MEMBB061.pdf
Rekreacinė_miškininkystė_MEMBB057.pdf
Rekreacinės_architektūros_pagrindai_VZHSB052.pdf
Sodmenų_išauginimo_technologijos_MEMBB055 .pdf
Specialbes_kalba_KEKAB024.pdf
Specialioji_ekologija_MEMBB054.pdf
Specialybės_anglų_kalba_KEKAB025.pdf
Specialybės_prancūzų_kalba_KEKAB019.pdf
Specialybės_vokiečių_kalba_KEKAB027.pdf
Stuburinių_gyvūnų_biologija_MEMBB003.pdf
Vandentvarkos_pagrindai_VŽVIB048.pdf
Verslo_anglų_kalbos_pagrindai_KEKAB001.pdf
Verslo_prancūzų_kalbos_ pagrindai_KEKAB002.pdf
Verslo_vokiečių_kalbos_pagrindai_KEKAB003.pdf
Visuomenės_raida_KEFPB044.pdf
Želdynų_projektavimas_ir_priežiūra_MEMBB060.pdf
Žmogaus_ekologija_MEAEB076.pdf
Žmogaus_sauga_IFISB061.pdf