STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Žemėtvarka/Studijų dalykai/
Agroaplinkosauginis_vertinimas_VŽŽGM008.pdf
Erdvine_duomenu_analize_VŽŽGM016.pdf
Geodeziniu_darbu_automatizavimas_VŽŽGM020.pdf
Geografiniu_duomenu_bazes_VŽŽGM005.pdf
Investicinių_projektų_valdymas_VŽVIM003-1.pdf
Kaimo_krastotvarka_VŽŽGM001.pdf
Kaimo_teritoriju_pletra_ir_zemes_konsolidacija_VŽŽGM006.pdf
Kraštovaizdžio_architektūra_VŽŽGM009-1.pdf
Kraštovaizdžio_ekologija_MEMBM016-1.pdf
Magistranturos_studiju_baigiamasis_darbas_VŽŽGM002.pdf
Moksliniu_tyrimu_metodologija_VŽŽGM013.pdf
Nekilnojamojo_turto_vertinimas_ir_rinkotyra_VŽŽGM002-1.pdf
Saugomu_teritoriju_krastotvarka_VŽŽGM003.pdf
Skaitmeniniai_zemes_pavirsiaus_modeliai_VŽŽGM022.pdf
Skaitmeninė_fotogrametrija_VŽŽGM010-1.pdf
Sprendiniu_poveikio_vertinimas_VŽŽGM011.pdf
Statybos_teisinis_reguliavimas_VŽHSM002-1.pdf
Taikomuju_tyrimu_metodika_VŽŽGM018.pdf
Urbanistine_zemetvarka_VŽŽGM007.pdf
Zemes_administravimo_analize_VŽŽGM014.pdf
Zemes_tvarkymo_reglamentavimas_VŽŽGM012.pdf
Zermes_istekliu_informacines_sistemos_VŽŽGM004.pdf