STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Hidrotechninės statybos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/