STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2017-2018/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Hidrotechninės statybos inžinerija/Studijų dalykai/
Aplinkosaugos_statiniai_VŽHSM004.pdf
Atlieku_tvarkymo_inzinerija_VŽHSM005.pdf
Drėkinimo_ir_drenažo_technologijos_VŽVIM011.pdf
Erdvinė_duomenų_analizė_VŽŽGM016.pdf
Geofiltracija_VŽHSM008.pdf
Hidroenergetika_VŽHSM009.pdf
Hidrologiniu_sistemu_skaitmeninis_modeliavimas_VŽVIM006.pdf
Hidrotechnikos_statiniu_rekonstrukcija_VŽHSM010.pdf
Hidrotechniniu_statiniu_kompiuterinis_projektavimas_VŽHSM001.pdf
Investiciniu_projektu_valdymas_VŽVIM003.pdf
Magistrantūros_studijų_baigiamasis_darbas_VŽBDM001.pdf
Moksliniu_tyrimu_metadologija_VŽIM002.pdf
Nuoteku_valymo_technologijos_VŽHTM04E.pdf
Pažeistu_vandens_ekosistemu_atstatymas_VŽVIM001.pdf
Sprendimu_paramos_sistemos_vandens_inzinerijoje_VŽVIM015.pdf
Statybiniu_konstrukciju_patikimumas_VŽSKM04E.pdf
Statybos_teisinis_reguliavimas_VŽHSM002.pdf
Taikomoji_hidrologija_VŽVIM017.pdf
Tiriamasis_darbas_1_VŽMTM001.pdf
Tiriamasis_darbas_2_VŽMTM002.pdf
Upiu_hidrotechnikos_statiniai_ir_ju_tyrimai_VŽHSM003.pdf
Urbanistine_hidrologija.pdf
Vandens_ir_tersalu_dinamika_aeracijos_zonoje_VŽVIM05.pdf
Vandens_ukio_ statybos_darbu_procesu_optimizavimas_VŽVIM021.pdf
Vandens_ukio_verslo_organizavimas_VŽVIM023.pdf
Vandentiekio_ir_nuoteku_sistemu_modeliavimas_VŽHSM016.pdf
Vidaus_vandens_keliu_inžinerija_VŽVIM024.pdf