STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Žemės ūkio mechanikos inžinerija/