STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Agrobiotechnologija/Studijų dalykai/
Agroekologija_ ir_ aplinka_AFADM010.pdf
Augalinių_ maisto_ produktų_ kokybė_ ir_ sauga_AFŽMM029.pdf
Augalų_ biotechnologija_AFBBM001.pdf
Augalų_ genetinės_ įvairovės_ didinimas_ biotechnologiniais_ metodais_AFBBM005.pdf
Augalų_ parazitologija_AFBBM013.pdf
Augalų_ patologija_AFBBM015.pdf
Baigiamasis_ darbas_AFBDM001.pdf
Bioinformatika_ ir_ biomodeliavimas_AFBBM006.pdf
Eukariotų_ molekulinė_ genetika_AFBBM004.pdf
Genų_ inžinerija_AEZMM008.pdf
GMO_ panaudojimas_ ir_ aplinka_AFBBM002.pdf
Ląstelės_biologija_AFBBM003.pdf
Metabolizmo_ produktų_ gamyba_augalų_ in_ vitro- sistemoje_AFŽMM009.pdf
Mikroorganizmų_ir_ gyvūnų_ biotechnologija_AFBBM014.pdf
Mokslinis_ tiriamasis_ darbas_ AFMTM002.pdf
Mokslinis_ tiriamasis_ darbas_AFMTM001.pdf
Proteomika_AFBBM021.pdf