STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Agroekosistemos/Studijų dalykai/
Agroekologija_AFADM004.pdf
Agroekosistemų_modeliavimas_AFADM003.pdf
Aplinkos_apsauga_MEAEM025.pdf
Atsinaujinantys_agrariniai_ištekliai_ir_atliekų_perdirbimas_AFADM007.pdf
Augalinių_maisto_maisto_produktų_kokybė_ir_sauga_AFŽMM029.pdf
Augalų _ir_aplinkos_chemija_MEAEM021.pdf
Augalų_agrobiologinis_potencialas_AFŽMM001.pdf
Augalų_apsauga_ekologinėje_žemdirbystėje_AFBBM009.pdf
Baigiamasis_darbas_AFADM002.pdf
Biologinės_įvairovės_apsauga_MEAEM024.pdf
Dirvozemio_biologija_ir_derlingumas_AFADM032.pdf
Dirvožemio_fizika_ir_ derlingumas_AFADM020.pdf
Dirvožemio_ištekliai_ir_GIS_AFADM021.pdf
Ekologinis_žemės_ūkis_AFADM006.pdf
Konsultavimo_metodologija_AFŽMM006.pdf
Mokslinio_tyrimo_planavimas_ir_analizė_AFADM002.pdf
Mokslinis_tiriamasis_darbas_I_AFADM018.pdf
Mokslinis_tiriamasis_darbas_II_AFADM019.pdf
Pasėlių_bendrijos_ir_jų_tyrimai_AFADM005.pdf
Piktžolių_ekologija_AFADM008.pdf
Žemės_ dirbimo_ sistemos_ ir_ aplinka_AFADM009.pdf