STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Agronomija/Studijų dalykai/
Agroekosistemų_tvarumas_AFADM001.pdf
Alternatyvioji_augalininkystė_AFŽMM004.pdf
Atsparių_augalų_kūrimas_biotechnologiniais_metodais_AFBBM025.pdf
Augalų_agrobiologinis_potencialas_AFŽMM041.pdf
Augalų_auginimas_uždarame_grunte_AFŽMM044.pdf
Augalų_mitybos_fiziologija_AFBBM027.pdf
Augalų_parazitologija_AFBBM013.pdf
Augalų_patologija_AFBBM015.pdf
Baigiamasis_darbas_AFADM027.pdf
Bioekonomika_EVEAM050.pdf
Dirvožemio_biologija_ir_derlingumas_AFADM026.pdf
Europos_sąjungos_žemės_ūkio_politika_ir_teisė_EVVKM059.pdf
Informacinės_technologijos_žemės_ūkyje_AFADM031.pdf
Inovacijos_augalininkystėje_AFŽMM042.pdf
Integruota_augalų_apsauga_AFBBM028.pdf
Intensyvioji_sodininkystė_AFŽMM002.pdf
Konsultavimo_metodologija_AFŽMM045.pdf
Mokslinio_tyrimo_planavimas_ir_analizė_AFADM002.pdf
Piktžolių_ir_žemės_ūkio_augalų_konkurencijos_valdymas_AFADM028.pdf
Sodo_ir_daržo_augalų_apsauga_AFBBM026.pdf
Sodo_ir_daržo_augalų_mityba_AFADM024.pdf
Sodo_ir_daržo_augalų_produktyvumo_biologija_AFŽMM043.pdf
Specialioji_selekcija_ir_sėklininkystė_AFŽMM005.pdf
Tikslioji_žemdirbystė_AFADM030.pdf
Tręšimo_sistemos_ir_jų_valdymas_AFADM029.pdf
Žemės_ūkio_veiklos_poveikis_aplinkai_AFADM025.pdf