STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga/Studijų dalykai/
Agroekosistemos_ ir_ augalininkytės_produktų_ kokybė_AFADM011.pdf
Augalinių_maisto_žaliavų_chemija_AFŽMM030.pdf
Augalinių_maisto_žaliavų_kokybės_ir_saugos_valdymas_AFŽMM011.pdf
Augalinių_maisto_žaliavų_kokybės_vertinimo_metodai_AFŽMM031.pdf
Augalinių_žaliavų_cheminė_sauga_AFŽMM012.pdf
Augalų_genetinės_ įvairovės_didinimas_AFBBM005.pdf
Baigiamasis_darbas_AFZMM038.pdf
Bioetika_MEAEM018.pdf
Edukacinis_visuomenės_sveikatinimas_AFŽMM014.pdf
Inovacijų_praktika_AFMZM036.pdf
Karjeros_valdymo_ modeliavimas_EVVKM019.pdf
Maistiniai_alergenai_AFZMM015.pdf
Maisto_žaliavų_radiologinė_sauga_MEAEM018.pdf
Mikrobiologinė_ augalinių_maisto_ žaliavų_tarsa_ ir_ toksinai_AFBBM017.pdf
Mokslinio_tyrimo_planavimas_ir_analizė_ AFADM012.pdf
Mokslinis_ taikomasis_ darbas_AFZMM035.pdf
Mokslinis_ tiriamasis_ darbas_ I_AFZMM034.pdf
Mokslinis_ tiriamasis_ darbas_ II_AFZMM035.pdf
Nauji_augalinės_kilmės_maisto_produktai_AFŽMM017.pdf
Organinių_junginių_biodegradacija_AFŽMM032.pdf
Vartotojų_teisė_ir_švietimas_AFŽMM013.pdf
Žmogaus_ekologija_ir_aplinkos_epidemiologija_MEAEM017.pdf