STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Žemės ūkio technologijos ir vadyba/
Agroekologija_ir_aplinkosauga_AFADB003.pdf
Agrofitocenologija_AFBBB011.pdf
Agrofizika_ir_agrometeorologija_MFITB080.pdf
Agronominė_toksikologija_AFBBB028.pdf
Alternatyvioji_žemdirbystė_AFADB004.pdf
Anglų_kalba _A1_KEKAB050.pdf
Anglų_kalba _B2_KEKAB053.pdf
Anglų_kalba_A2_KEKAB051.pdf
Anglų_kalba_B1_KEKAB052.pdf
Augalininkystės_technologijų_projektavimas_AFŽMB009.pdf
Augalinių_produktų_kokybės_valdymas_AFŽMB009.pdf
Augalų_apsaugos_metodai_AFBBB080.pdf
Augalų_biologija_AFŽMB016.pdf
Augalų_genetika_ir_selekcija_AFBBB021.pdf
Baigiamasis_darbas_AFBDB012.pdf
Bendroji_chemija_MEAEB045.pdf
Dirvožemio_vertinimas_ir_apsauga_AFADB017.pdf
Ekonomikos_teorijos_pagrindai_EVEAB528.pdf
Entomologija_ir_augalu_apsauga_AFBBB084.pdf
Fitopatologija_ir_augalų_apsauga_AFBBB085.pdf
Gyvulininkystės_technologijos_AFŽMB018.pdf
Lauko_augalų_tręšimo_technologijos_AFADB004.pdf
Matematika_ir_informatika_MFITB001.pdf
Mokslinio_tyrimo_ir_statistikos_pagrindai_AFADB001.pdf
Pašarininkystė_AFŽMB020.pdf
Piktžolių_kontrolė_AFADB028.pdf
Profesinės_veiklos_praktika_AFDEB002.pdf
Profesinės_veiklos_praktika_EVVPB010.pdf
Sodininkystės_ir_daržininkystės_technologijų_valdymas_AFŽMB017.pdf
Specialybės_kalba_KEKAB057.pdf
Taikomoji_biotechnologija_AFBBB016.pdf
Teisės_pagrindai_EVVKB100.pdf
Vadybos_pagrindai_EVVKB033.pdf
Zemes_ukio_technologiju_inzinerija_ir_sauga_IFISB046.pdf
Įvadas_į_ studijas_AFADB044.pdf
Žemdirbystė_AFADB002.pdf
Žemetvarka _melioracija_AFŽMB017.pdf
Žemės_ūkio_apskaita_ir_finansai_EVEAB610.pdf
Žemės_ūkio_augalų_mityba_AFADB018.pdf
Žemės_ūkio_ekonomika_ir_politika_EVEAB534.pdf
Žemės_ūkio_gamybos_procesų_valdymas_EVVKB530.pdf
Žemės_ūkio_inovacijų_valdymas_EVVKB550.pdf
Žemės_ūkio_ir_maisto_produktų_rinkodara_EVVKB610.pdf
Žemės_ūkio_logistika_EVVKB590.pdf
Žemės_ūkio_paslaugų_vadyba_EVVKB304.pdf
Žemės_ūkio_verslo_projektų_valdymas_EVVKB620.pdf
Žemės_ūkio_verslo_vadyba_EVVK B534.pdf
Žmogiskųjų_išteklių_valdymas_EVVKB304.pdf