STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Agronomija/
Agrarinė_miškininkystė_MEMBB035.pdf
Agroekologija_AFADB045.pdf
Agrofizika_ir _agrometeorologija_MFITB080.pdf
Anglų_kalba _A1_KEKAB050.pdf
Anglų_kalba _B2_KEKAB053.pdf
Anglų_kalba_A2_KEKAB051.pdf
Anglų_kalba_B1_KEKAB052.pdf
Atsinaujinatys_ištekliai_AFADB043.pdf
Augalininkystė_AFŽMB096.pdf
Augalinių_produktų_kokybės_valdymas_AFŽMB009.pdf
Augalų_fiziologija_AFBBB008.pdf
Augalų_selekcija_ir_sėklininkystė_AFŽMB008.pdf
Bendroji _chemija_MEAEB045.pdf
Bitininkystė_AFBBB083.pdf
Botanika_AFBB002.pdf
Daržininkystė_AFŽMB002.pdf
Dirvotyra _AFADB027.pdf
Ekologinė_ir_netradicinė_gyvulininkystė_AFŽMB010.pdf
Fitopatologija_AFBBB082.pdf
Genetika_ir_biotechnologija_AFBBB020.pdf
Gyvulininkystė_AFŽMB005.pdf
Gėlininkystė_AFŽMB011.pdf
Herbologija_AFADB047.pdf
Lauko_augalų_produktyvumo_formavimas_AFŽMB004.pdf
Lauko_augalų_tręšimo_technologijos_AFADB042.pdf
Matematika_ir_informatika_MFITB001.pdf
Mikroorganizmų_biologija_ir_toksikologija_AFBBB014.pdf
Mokslinio_tyrimo_ir_statistikos_pagrindai_AFADB001.pdf
Pievininkystė_AFŽMB007.pdf
Profesinės_veiklos_praktika_AFDEB002.pdf
Sodininkystė_AFZMB001.pdf
Sodo_ ir_ dekoratyvinių_ augalų_ dauginimas_ ir_ formavimas_ AFŽMB006.pdf
Taikomoji_biotechnologija_AFBBB016.pdf
Teisės_pagrindai_EVVKB100.pdf
Įvadas_į_ studijas_AFADB044.pdf
Žemdirbystė_AFADB046.pdf
Žemių_rekultivacija_ir_tausojimas_AFADB014.pdf
Žemės_ūkio_augalų_mityba_AFADB018.pdf
Žemės_ūkio_ekonomika_ir_vadyba_EVEAB073–EVVKB534.pdf
Žemės_ūkio_entomologija_AFBBB022.pdf
Žemės_ūkio_projektų_valdymas_EVVKB624.pdf
Žemėtvarka ir melioracija_VŽVIB049.pdf