STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Anglų_kalba _A1_KEKAB050.pdf
Anglų_kalba _B2_KEKAB053.pdf
Anglų_kalba_A2_KEKAB051.pdf
Anglų_kalba_B1_KEKAB052.pdf
Augalinės_maisto_žaliavos_AFŽMB102.pdf
Augalų_fiziologija_AFBBB086.pdf
Baigiamasis_darbas_AFZMB108.pdf
Bendroji_ekologija_ir_aplinkosauga_MEAEB051.pdf
Bendroji_mikrobiologija_AFBBB017.pdf
Biologiškai_aktyvios_maisto_medžiagos_AFŽMB104.pdf
Ekologiški_maisto_produktai_AFŽMB103.pdf
Ekonomikos_teorijos_pagrindai_EVEAB624.pdf
Fizika_MFITB061.pdf
Funkcionalusis_maistas_AFZMB034.pdf
Gyvūninės_maisto_žaliavos_AFŽMB023.pdf
Instrumentinė_ir_juslinė_analizė_AFŽMB106.pdf
Inžinerinių_technologijų_projektavimas_IFEBB128.pdf
Ivadas_i_studijas_AFŽMB028.pdf
Maisto_ higiena_AFZMB093.pdf
Maisto_chemija_AFZMB030.pdf
Maisto_mikrobiologija_ir_toksikologija_AFBBB018.pdf
Maisto_prekių_mokslas_AFŽMB026.pdf
Maisto_priedai_AFZMB022.pdf
Maisto_saugos_ir_kokybės_valdymo_sistemos_AFŽMB105.pdf
Maisto_teisė_EVVKB038.pdf
Maisto_ūkio_ekonomika_EVEAB645.pdf
Maisto_žaliavų_biotechnologija_AFBBB019.pdf
Maisto_žaliavų_laikymas_AFŽMB024.pdf
Maisto_žaliavų_perdirbimas_I_AFŽMB025.pdf
Maisto_žaliavų_perdirbimas_II_AFŽM027.pdf
Matematika_ir_informatika_MFITB002.pdf
Mokslinių_tyrimu_metodika_AFADB007.pdf
Neorganinė_ir analizinė_ chemija_MEAEB046.pdf
Organinė_chemija_MEAEB047.pdf
Pakavimo_medžiagos_ir_technologijos_IFEBB054.pdf
Profesinės_veiklos_praktika_AFŽMB107.pdf
Sandėliavimo_perdirbimo_inžinerija_IFEBB129.pdf
Specialybės kalba KEKAB057.pdf
Vadybos_pagrindai_EVVKB034.pdf
Žemdirbystės sistemos_AFADB048.pdf
Žmogaus_mitybos_fiziologija_MEAEB052.pdf