STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2018-2019/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Žemėtvarka/Studijų dalykai/
Agroaplinkosauginis_vertinimas_VŽŽGM008.pdf
Erdvinė_duomenų_analizė_VŽŽGM016.pdf
Geodezinių_darbų_automatizavimas_VŽŽGM020.pdf
Geografinės_duomenų_bazės_VŽŽGM005.pdf
Investicinių_projektų_valdymas_VŽVIM003.pdf
Kaimo_kraštotvarka_VŽŽGM001.pdf
Kaimo_teritorijų_plėtra_ir_ žemės_konsolidacija_VŽŽGM006.pdf
Kraštovaizdžio_architektūra_VŽŽTM009.pdf
Magistrantūros_studijų_baigiamasis_darbas_VŽŽGM002.pdf
Mokslinių_tyrimų_metodologija_VŽŽGM013.pdf
Nekilnojamojo_turto_vertinimas_ir_rinkotyra_VŽŽGM002.pdf
Saugomų_ teritorijų_kraštotvarka_VŽŽGM003.pdf
Skaitmeninė_fotogrametrija_VŽŽGMO010.pdf
Sprendinių_poveikio_vertinimas_VŽŽGM011.pdf
Statybos_teisinis_reguliavimas_VŽHSM002.pdf
Urbanistinė_žemėtvarka_VŽŽGM007.pdf
Žemės_administravimo_analizė_VŽŽGM014.pdf
Žemės_išteklių_informacinės_sistemos_VŽŽGM004.pdf
Žemės_tvarkymo_reglamentavimas_VŽŽGM012.pdf